Refusjon

Kiropraktorbehandlingen subsidieres med 67 kr fra rikstrygdeverket for inntil 14 behandlinger pr. år. Første konsultasjon subsidieres med 140 kr. (per. 23.11.16)