Henvisning undersøkelse / spesialist

Vi kan henvise deg til røntgen, CT og MR undersøkelser. I tillegg har vi henvisningsrett til spesialisthelsetjeneste og sykemeldilngsrett inntil 12 uker.

Selv om de færreste av våre pasienter trenger henvisning til spesialisthelsetjenesten  er disse rettighetene, som forvaltes av kiropraktoren av stor betydning for vår mulighet til å kunne fungere  som primærkontakt innen lidelser som har sitt utspring i bevegelsesapparatet . Dvs lidelser som  inkluderer nerver, sener, muskler og ledd.
Vi har også mulighet til å henvise deg til fysioterapi og trening.