Kiropraktor

Kiropraktoren er primærkontakt innefor fagfeltet bevegelsesapparatet. En 5 årig  mastergrads utdannelse på universitet i tillegg til ett år med turnustjeneste ligger til grunn for vår kompetanse.