Covid-19

  • Vi har tilrettelagt for god avstand. 
  • Berøringsflater og benk på behandlingsrom vaskes mellom hver pasient