Smerter i skulder

Har du smerter fra skulder og nedover armen, smerter når armene brukes over skulderhøyde eller er skulderen vond når du ligger på den om natten?

Da kan det være en gode ide å få skulderen din undersøkt.

Ved Kiropraktorhuset Elverum har Gro Røsok gjennom videreutdanning innen ultralyd diagnostikk på muskel- og skjelettskader tilegnet seg kompetanse på undersøkelse av bl.a . skuldre med ultralyd. Ultralyd er svært godt egnet til å diagnostisere skulderlidelser, og har i flere undersøkelser vist seg å ha like stor nøyaktighet som en MR undersøkelse (Ottenhjem et al. 2010).

Metoden har også sine begrensinger, spesielt ved undersøkelse av labrum som er en bruskring som er festet langs leddkanten. I slike tilfeller må ultralydundersøkelsen suppleres med MR.

Kiropraktorene ved Kiropraktorhuset i Elverum vil derfor kunne hjelpe deg å skille mellom ulike årsaker til skuldersmertene og gi deg tilpasset behandling godt forankret i diagnosen eller årsaken til smertene.

I tillegg til en diagnose er tverrfaglig samarbeid ofte nøkkelen til suksess. Dette er vi svært bevist på og har i den forbindelse innledet et svært godt samarbeid med fysioterapeut Lars Kongssund som veileder all trening for kroniske skulderlidelser der skuldersenene er skadet. Treningen er basert på medisinsk treningsterapi (MTT) prinispper. Denne opptreningen har dokumentert effekt på denne type skader (Østerås et al 2008).

Er operasjon den eneste løsningen har vi et godt samarbeid med Lovisenberg sykehus i Oslo, som har bred kompetanse på skulderkirurgi.

Referanser:

Ottenhjem, R.P., Jansen, M.J ., Staal, J.B., Van Den Bruel, A., Weijers, R.E., De Bie, R.A., Dinant, G.J. 2010. Accuracy of diagnostic ultraslund in patients with subacromial disorders: A systematic review and meta analysis. Arch Phys MEd Rehabil, 91(10), 1616-1625

Østerås, H., Torstensen, T.A., Arntzen, G. 2008 A comparison of work absence periods and the assostiated costs for two different modes of exersice therapies for patients with longstanding subacromial pain. J Media Econ, 11, 371-381