Skulder/arm

Det er mange årsaker til skuldersmerter. Disse kan være forårsaket av en lokal skulderskade og leddstivhet i selve skulderleddet eller muskel triggerpunkter. Nakkestivhet kan også gi smerter omkring skulder leddet.

Så mange som 46% av befolkningen  opplever i løpet av et år skuldersmerter, til sammenligning har ryggsmerter en forekomst på 53% ( Jens Brox, 2003).Aldersgruppen mellom 40-60 år er hyppigst plaget.