Kne

Knærne kan relativt ofte være et smertepreget område. Vanlige årsaker til knesmerter er idrettsskader, slitasje eller revmatiske lidelser. Det er viktig å finne rett diagnose for å best kunne behandle knesmerter.

Diagnosen blir satt ved å kombinere sykehistorien, den ortopediske undersøkelsen samt i noen tilfeller en bildediagnostisk undersøkelse som røntgen eller MR.

Behandlingen kommer selvsagt an på diagnosen. Noen tilstander kan ha god nytte av å normalisere bevegelsen i kneleddet samt å løse spenninger i muskulatur rundt kneet. I andre tilfeller er operasjon den beste løsningen. Kiropraktoren kan henvise til en vurdering hos en kirurg. Kiropraktorhuset Elverum har godt samarbeid med sykehusene i vårt distrikt.