Håndledd

Senene i håndleddet kan undersøkes med ultralyd med stor nøyaktighet. Ultralyd brukes spesielt innen revmatologi for å utelukke en betennelse som følge av feks. leddgigt.

Kuler omkring håndledd som f. eks. ganglion kan vurderes og kulens relasjon til f. eks nerver og blodårer kan undersøkes.

Utover dette kan tykkelsen på nerver i håndleddet som kan gi "carpal tunell syndrom" måles. Funn på ultralyd kan dermed gi en indikasjon om det er nødvendig med videre henvisning til nerveledningstest utført av nevrolog så evt. operasjon.