Albue

Ultralyd av albuen er spesielt nyttig for å se på senene omkring leddet.

"Tennisalbue" skyldes ofte en degenerasjon av senen. Senen på utsiden av albuen blir da hoven og på ultralyd kan man se blodårer inne i senen og senen ser "møllspist" ut.

"Golf albue" skyldes tilsvarende en degenerasjon av senen på innsiden av albuen.

Hel eller delvis avrivning av senen i albuen kan forekomme. Uten ultralyd eller MR kan det være vanskelig å oppdage dette. Det er spesielt viktig å få avklart om senen er hel eller avrevet i forkant av trykkbølgebehandling.