Trykkbølge / laser behandling

Trykkbølgebehandling er en behandlingsform som har fått enorm oppmerksomhet i den senere tid. Mange idrettsutøvere står frem og roser behandlingmetoden og hevder at de har fått hjelp med langvarige skader i seneapparatet

Det er nødvendig å være litt "edruelig" med tanke på hva metoden kan utrette, men i en nylig publisert systematiske gjennomgang av vitenskapelige studier viser metoden god effekt på spesielt kalk i skulder( Storheim et al 2010). Det ser ogås ut til at metoden er effektiv for smerte forårsaket av tendinopati/ seneskade omkring hofteknuten( Furia et al 2009), men også tendinopati/ seneskade på lårets bakside mot festet til seteknuten og tendinopati/ seneskade knyttet til akillessenen.

Tendinopati er en betegnelse for forandringer i sener hvor senevevet blir erstattet av en geleaktig masse slik at senen blir svakere. Et vanlig navn å bruke på denne tilstanden er senebetennelse, men som i virkeligheten er en degenerasjon i senen.

En tendinopatisk sene er gjerne øm å ta på, svak og smertefull ved belastning. Tendinopati omkring hoften oppleves gjerne som smerter omkring hoftens utside spesielt når man ligger på hoften og når man går trapper. Denne tilstanden blir ofte forvekslet med en slimposebetennelse. Tendinopati / senebetennelse i akillessenen kan gjøre det umulig å løpe eller gå på ski pga. smerter.

Teorien bak trykkbølgebehandling er at trykket skaper en nydannelse av senevev som resulterer i en sterkere sene.Som regel gis det 3-5 behandlinger med minimum 1 ukes mellomrom.

Metoden blir utover kalkskulder og seneskader omkring hofteknuten, sete og akillessenen også benyttet på tennisalbue, plantarfaschitt dvs. en senehinnebetennelse under foten og jumpers knee.

Trykkbølgebehandlingen som foretas ved Kiropraktorhuset i Elverum blir ofte kombinert med laserbehandling. En behandlingsform som det forskes mye på og som hevdes å hjelpe til med tilheling i skadet vev.

Ved Kiropraktorhuset i Elverum foretas det som regel en ultralydundersøkelse av din sene før evt. trykkbølgebehandling igangsettes. Dette for å se at det er indikasjon for behandlingen, eller sagt med andre ord at senen trenger behandlingen. Vi resjekker gjerne senen med ultralyd ca. tre mnd. etter behandlingen er avsluttet for å vurdere om effekten har vært som ønsket.

Referanse:

Storheim, K., Gjersing, L., Bølstad, K., Risberg, M.A., 2010. Extracorporeal shck wave therapy( eswt) and radial extracorporal shock wave therapy( reswt) in chronic musculosceletal pain. Tidsskrift for Norsk Legeforening, 130( 23)2360-2364.

Furia. J. P., Rompe. J. P., Maffuli. N. , 2009. Low energy extracorporeal shock wave therapy as a treatment for greater trochanteric pain syndrome. Am. J Sports Med. 37( 9) 1806-13.