Fysioterapi

KiropraktorHuset Elverum har to fysioterapeuter. Begge er utdannet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, med fordypning innen studieretningen Mensendieck. I tillegg til fysioterapiutdanning har de blant annet studert idrett grunnfag og idrett mellomfag, og Idretts- og bevegelsesvitenskap fra NTNU. Vi har derfor økt fokus på egentrening, kombinert med manuelle teknikker.